Ett litet gräventreprenadföretag med stor erfarenhet inom både markarbeten och lantbruk.

 

Vi har under flera år utfört och utför fortfarande diverse markarbeten som t.ex. markberedning, anläggning av grunder, skogsvägsbygge och röjning av vägkanter. Vår tidigare erfarenhet bidrar till att vi kan utföra ett bra jobb.

Företagets maskiner


I nuläget finns det två maskiner som är i fokus vid markarbeten: 

EC 210 bandgrävare

EW 160C hjulgrävare

Andra maskiner som vi använder är skotare, samt diverse lantbruksmaskiner. Lantbruk


Vi driver också ett mindre ekologiskt lantbruk med frigående naturbetesdjur och några få höns, vilket är anledningen till att vi också har tillgång till diverse lantbruksmaskiner, utöver maskiner för markarbeten.